Efterlysning!

Snesere Kirkes klokker.
Foto: Jens-Jørgen Frimand.
Copyright: Snesere Sogns Menighedsråd.

Hvem ved noget om de fladsåske klokkere og gravere ?

Arbejdet i vort lille lokalhistoriske arkiv består ikke blot i at tage imod arkivalier, registrere dem, pakke dem i arkivæsker og fryde os over, at antallet af æsker vokser. Vi sætter os heller ikke bare ned og drikker kaffe, mens vi venter på næste indlevering.

Næh! - Der er mange andre gøremål. Bl.a. udsender vi hvert år et medlemstryk, laver udstillinger og drager på byvandringer. Det kræver alt sammen, at vi bruger arkivæskernes indhold, og at vi jagter de manglende brikker i vor lokalhistoriske mosaik. Det er drønspændende, men tidskrævende.

Jagten betyder også, at vi ofte anbringer os foran avislæseapparatet på biblioteket og leder efter oplysninger til vort udvalgte emne. Og så kan det hænde, at øjet fanger en avisomtale, der ikke har det ringeste med vort aktuelle emne at gøre; men ih, åh - fingeren ryger automatisk op på den grønne knap og ud kommer en fotokopi af det fundne, for det kunne jo være, at vi fik brug for lige netop denne lille "gyldne appelsin".

Sådan gik det til, at vi faldt over en lille annonce i "Næstved Tidende" fra søndag d. 16. oktober 1887:

En anden gang læste vi, at klokker Jens Hansens enke i Vester Egesborg fyldte 80 år. - Og så var det, at vi undfangede tanken at samle ind og skrive om klokkere og gravere i de fladsåske kirkesogne. Tja, hvorfor ikke! Uden dem ville kirkerne jo ikke kunne fungere, vel?

Vi fik også den ide at bede læserne af vor hjemmeside om hjælp. - Det kunne jo tænkes, at gæsterne på vor hjemmeside er faldet over en klokker eller to i forbindelse med deres slægtsforskning, og så vil vi da blive meget glade, hvis I vil give os en hjælpende hånd og fortælle os, hvad I har fundet og ved. - Har I fotografier af vore klokkere, vil vi meget gerne have et eksemplar eller låne til affotografering.

Vi begynder ikke ved kristendommens indførelse i Danmark, ej heller da de første kirkeklokker bliver taget i brug. Vi vælger at starte omkring år 1800, og fortsætte op til vore dage.

En del af de oplysninger, vi allerede har kan du læse ved at klikke på nedenstående sognenavne.

De fladsåske kirkesogne er:

EVERDRUP SOGN

SNESERE SOGN

HAMMER SOGN

VESTER EGESBORG SOGN

MOGENSTRUP SOGN

NÆSTELSØ SOGN

VI HÅBER, AT NOGLE AF VORE HJEMMESIDELÆSERE KAN BIDRAGE MED YDERLIGERE OPLYSNINGER.

Indtil der blev sat elektrisk strøm på kirkeorglernes blæsebælge, kunne orglerne kun spille, hvis der var tålmodige mennesker, der trådte og trådte på pedalerne og sørgede for luft til orglet, så hvis I kender til slige uundværlige personer, vil vi også meget gerne høre om dem.

På forhånd tak for jeres hjælp!
Fladså Arkiv.

Oprindelig publiceret før 10. december 2000.
Copyright: Fladså Arkiv.