Vi vil begynde at lægge nogle historier på siden igen.

Alle mine 19 prægtige mænd, fortalt af vores tidligere arkivleder i Fladså Arkiv, Anne-Lise Pallesen (første gang lagt på vores hjemmeside i 1998).

Axel Fugl og Raade Mølle i Everdrup sogn - og lidt af møllevæsenets historie, af Anders Villadsen, Kalundborg (2022).