Torsdag d. 7. februar havde vi besøg af fhv. forstander Jens Hallqvist, der fortalte om Sydsjællands Landbrugsskole. 17 tilhørere indfandt sig i Multisalen på Korskilde Bibliotek og fik en spændende aften.

Jens Hallqvist fortalte om Sydsjællands Landbrugsskole i Lundby fra dens start til den fusionerede med Høng Landbrugsskole og lukkede i Lundby. Der var naturligvis flest detaljer fra hans tid som forstander. Vi fik slået fast, at skolen aldrig har heddet Lundby Landbrugsskole, som nogle kalder den, men Sydsjællands Landbrugsskole.