Lørdag den 3. november 2018 kl. 10.00 – 15.00

Aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup

10-milepæl ved TappernøjeSædvanen tro holder vi Arkivernes Dag i begyndelsen af november. Årets udstilling er lavet i samarbejde mellem Fladså Arkiv og Lokalhistorisk Forening i Fladså.

Temaet i år er veje, transportenheder, hestevogne og automobiler fra omkring år 1700 – 2018. Mange byer er opbygget omkring vejføringer som eksempel Mogenstrup og Tappernøje, hvor vejføringen begge steder har betydet flytning af eksisterende kroer. Vejene er ofte anlagt i forbindelse med færgesteder og jernbaner. På kort og plancher fortælles der historie om vandveje, sogneveje, vejopmåling, vejenes linjeføring m.m. Geografisk strækker vi os videre end den gamle Fladså Kommune, idet mange veje har udgangspunkt i de store byer - mod syd Vordingborg, mod nord Køge, mod øst Præstø og mod vest Næstved.

Der vil også være mulighed for at aflevere arkivalier og billeder, der kan have vore efterkommeres interesse. Det kan være foreningsprotokoller, personarkiver, historier o. lign. Hvis du er i tvivl, om det har interesse, er arkivets medarbejdere behjælpelige med sorteringen.

Der serveres kaffe og lagkage til de fremmødte

- og det er ganske gratis.