Mandag d. 11. marts 2013 kl. 19.00 holder Lokalhistorisk Forening i Fladså generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. Efter generalforsamlingen holder fhv. arkivleder Rasmus Nielsen foredrag om Næstved Havn, der i år har 75 års jubilæum. Sted: Korskildeskolens kantine. Der serveres kaffe. Øl og vand kan købes.