Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00

i Aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup

fortæller forfatteren Ralph Sonne om maleren H. A. Brendekilde.

Ralph Forsiden af bogen om BrendekildeSonne tager udgangspunkt i sin netop udgivne bog "H. A. Brendekilde - Værk og betydning i dansk kunst- og kulturhistorie". Ralph Sonne (f. 1946) er cand. scient. i biologi, geografi og geologi. Han har med denne bog fulgt i Brendekildes fodspor og fundet helt nye sammenhænge ud over de rent kunsthistoriske. Med sin forankring i biologiens verden opfatter Ralph Sonne billeder som visuelle tegn, der siger nok så meget som ord. Det leder ham blandt andet på sporet af, at Brendekildes Udslidt som det første skrig i vor kunsthistorie skal forstås på en helt anden måde end hidtil antaget.

H. A. Brendekilde (1857-1942) blev berømt som en af Danmarks mest alsidige og dygtige kunstnere i årtierne omkring år 1900. Især for sine socialrealistiske billeder af livet på landet. Han fik afgørende betydning på Herman A. Kählers keramiske værksted i Næstved, hvor pottemagerproduktion forvandledes til kunsthåndværk.

Bogen er imponerende veldokumenteret med et forfriskende syn på Brendekilde og hans arbejder. Den kan købes til intropris kr. 250,00 på foredragsaftenen.

Undervejs vil der være en pause, hvor der er mulighed for at købe øl og vand.

Mød op til en spændende aften om H. A. Brendekilde i Aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup, onsdag d. 24. oktober kl. 19.00. 

Entre: 25 kr. - gratis adgang for medlemmer af Lokalhistorisk Forening i Fladså. Medlemskab kan tegnes ved indgangen.