Lørdag den 4. november 2017 kl. 13.00 – 17.00

Aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup

Sædvanen tro holder vi Arkivernes Dag i begyndelsen af november. Årets udstilling, som er lavet i samarbejde mellem Fladså Arkiv og Lokalhistorisk Forening i Fladså, tager udgangspunkt i Udskiftningen, som fandt sted omkring år 1800.

Indtil da, havde hver enkelt gård i landsbyerne deres jord spredt ud over alle de marker, der hørte til landsbyen. Det betød, at man havde en masse små strimler jord rundt omkring, og at man var nødt til at enes om, hvornår der skulle pløjes, sås og høstes. Udskiftningen af jorden betød, at alle de gamle skel, som havde delt landsbyens marker op i små agre, blev slettet. Jorden blev fordelt på ny således, at hver gård fik sine marker placeret rundt om gården. For at dette kunne lade sig gøre, måtte nogle af gårdene flyttes ud på marken.

Ved hjælp af kort fra starten af 1800-tallet vil vi vise lidt om, hvordan gårde og huse blev flyttet ud i de sogne, som den gamle Fladså Kommune dækkede, dvs. Everdrup, Snesere, Hammer, Vester Egesborg, Mogenstrup og Næstelsø sogne. Eksemplerne fra lokalområdet vil blive suppleret med nogle generelle fakta om udskiftningen.

Der vil også være mulighed for at aflevere arkivalier og billeder, der kan have vore efterkommeres interesse. Hvis du er i tvivl, om det har interesse, er arkivets medarbejdere behjælpelige med sorteringen.

Der serveres kaffe og lagkage til de fremmødte

- og det er ganske gratis.