Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00 i

Kantinen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup


holder Lokalhistorisk Forening i Fladså generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller lokalhistoriker Ole Pilegaard Hansen om Vejgaard i Hammer. Alle er velkomne til at deltage, men det er naturligvis kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til generalforsamlingen.

Ole Pilegaard Hansen vil fortælle om Vejgaard i Hammer - om gården og dens beboere. Vejgaard lå oprindeligt inde midt i Hammer by, men i forbindelse med Udskiftningen og udflytningen af gårdene i slutningen af 1700-tallet blev gården flyttet ud til den nuværende placering på Hjorthøjvej 5. Ole Pilegaard Hansen vil også fortælle om gårdens beboere fra 1664 og frem til nutiden Der er lagt op til en interessant og hyggelig aften.

I løbet af aftenen bliver der en pause, hvor der serveres kaffe/te og lagkage. Der kan også købes øl og vand. Mød op til en spændende aften i kantinen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup, tirsdag d. 14. marts kl. 19.00.