Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00

i Everdrup Samlingshus, Everdrupvej 20, Everdrup

fortæller lokale folk om Everdrups historie.

At Everdrup har været en meget driftig by, det vidner antallet af forretninger og håndværkere om. Vi har registreret, at der i Everdrup har været følgende virksomheder: Maler, savskæreri, cigarfabrik, vognmandsforretning, slagterbutik med slagteri, to trikotageforretninger, der lå over for hinanden, saddelmager, bageri med udsalg, blikkenslager, tre købmænd (bl. a. med korn og foderstoffer), frisør/barber, smed, træskomager, murer, snedker, taxavognmand, jordemoder, læge, præst, Håndværkerbanken, Everdrup Sogns Spare- og Lånekasse, sognefoged, telefoncentral, forskole, hovedskole, bibliotek, De Gamles Hjem, Everdrup Missionshus og Everdrup Samlingshus.

Det og meget andet skal vi i aftenens løb høre fortællinger om. Asbjørn Jensen vil sammen med andre beboer i Everdrup sørge for, at vi får en spændende aften, hvor vi bliver klogere på Everdrups historie. Der er også mulighed for, at deltagerne kan bidrage med deres egne historier. Har du billeder eller andet materiale fra Everdrup, er du velkommen til at medbringe det, så deltagerne kan studere det i den pause, vi holder midtvejs. I denne pause er der også mulighed for at købe kaffe, te, øl og vand.

Aftenens fortællinger bliver suppleret, når vi mandag d. 22. maj 2017 kl. 19.00 holder byvandring i Everdrup.

Mød op til en spændende aften med interessante historier om Everdrup i Everdrup Samlingshus, Everdrupvej 20, Everdrup, tirsdag d. 28. februar kl. 19.00. 

Entre: 25 kr. - gratis adgang for foreningens medlemmer. Medlemskab kan tegnes ved indgangen.