Lørdag den 5. november 2016 kl. 13.00 – 17.00

Aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup

I år har vi valgt at holde Arkivernes Dag en uge tidligere, end vi plejer. Det giver mulighed for både at besøge os d. 5/11 og nogle af arkiverne i nabokommunerne ugen efter.

Årets udstilling er bygget på hvilke materialer, der findes i jorden, og som vi har glæde af. Udstillingen viser tørvefremstilling, ler til mursten og tegl, kalk til kalksten, samt grus, sten og skærver til vejbelægning. I gamle dage byggede man huse på sylsten med bindingsværk, lerklinede vægge og lergulve.

Der vises kort over Fladså-området med oversigt over moser, grus- og lergrave samt stenbrud. Endvidere vil der være en udstilling med 3 plancher, der viser, at vi på nettet kan finde egns- og ejendomshistorie via brandforsikringsarkivalier, jordebøger, skøde- og panteprotokoller, kirkebøger og folketællinger. Således kan vi næsten optegne, hvordan vores forfædre har boet og arbejdet.

Det er på dagen også muligt at aflevere arkivalier og billeder m.m. til arkivet, som har vore efterkommeres interesse. Er du i tvivl, så vil vi være behjælpelige med sorteringen.

Der serveres kaffe og kage til de fremmødte

- og det er ganske gratis.