Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00 i

Kantinen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup

holder Lokalhistorisk Forening i Fladså generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller foreningens formand Ole Ib Hansen og bestyrelsesmedlem Jens Beck om Foreningen Svend Gønge og om nogle spændende personer fra perioden før, under og efter svenskekrigene i 1658-60. Alle er velkomne til at deltage, men det er naturligvis kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til generalforsamlingen.

I løbet af aftenen bliver der en pause, hvor der serveres kaffe/te og lagkage. Der kan også købes øl og vand. Mød op til en spændende aften i kantinen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup, onsdag d. 9. marts kl. 19.00.