Andelsbevægelsen

Lørdag den 14. november 2015 kl. 13.00 – 17.00

Aulaen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup 

I år vil Andelsbevægelsen være hovedemnet på Arkivernes Dag. Der vil også være emner, der måske ikke lige kan henføres til Andelsbevægelsen. Vi vil udstille arkivalier og billeder om bl.a. mejerier, frysehuse, brugsforeninger, tærskeselskaber, vaskerier og foderstofforeninger. Arkivet håber på et stort fremmøde, så vi kan få en god snak den lokale historie. Det kunne jo tænkes, at der var ting vi ikke vidste.

Det er på dagen også muligt at aflevere arkivalier og billeder m.m. til arkivet, som har vore efterkommeres interesse. Er du i tvivl, så vil vi være behjælpelige med sorteringen.

Der serveres kaffe og kage til de fremmødte

og det er ganske gratis.