Skoler gennem 200 år i Fladså Arkivs område

Lørdag den 8. november 2014 kl. 13.00 – 17.00

Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup

Igen i år holdes der Arkivernes Dag den anden lørdag i november. Mange af Danmarks stads-, kommune- og egnsarkiver samt arkiver i resten af Norden afholder forskellige arrangementer i dagens anledning. I Fladså Arkiv vil vi i samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Fladså sætte fokus på skolerne i den tidligere Fladså Kommune i anledning af 200 året for den første skolelov. Vi har lånt et klasselokale på Korskildeskolen ved siden af kantinen, hvor vi viser en udstilling af nogle af de mange billeder og fortællinger, som vi ligger inde med, fra de 6 sogne, som Fladså Arkiv dækker, nemlig Everdrup, Snesere, Hammer, Vester Egesborg, Mogenstrup og Næstelsø.

Det var Kong Frederik den 6. der i 1814 fastslog undervisningspligten for alle danske børn, så det er i år 200 år siden, og det skal selvfølgelig markeres. Der vil også være materiale, der går længere tilbage: Fra 1724 blev undervist i Rytterskolerne, og der fandtes enkelte privatskoler samt spindeskolen i Ring, som ligeledes er fra 1700-tallet.

Vi vil som tidligere år finde de gamle postkort frem, da de er meget populære. Disse postkort omfatter hele Næstved Kommune, så det er om at møde op til en hyggelig dag, hvor vi kan få en god snak om de gamle skoler. På dagen modtager vi meget gerne gamle fotos af elever og lærere fra vores mange skoler. Andre arkivalier er selvfølgelig også meget velkomne.

Fladså Arkiv, der er en afdeling af NæstvedArkiverne, er et lokalhistorisk arkiv, som indsamler, registrerer og arkiverer det historiske kildemateriale til belysning af egnens historie og til bevaring for eftertiden. Arkivet indsamler bl.a. personlige papirer, ejendomspapirer, foreningsarkiver, virksomhedsarkiver, lokale tidsskrifter og foreningsblade samt gamle billeder. Det er således områdets lokale hukommelse. Lokalhistorisk Forening i Fladså fungerer som en støtteforening for Fladså Arkiv samtidig med, at vi arrangerer foredrag og byvandringer samt udgiver medlemstryk og andre lokalhistoriske publikationer.

På dagen serveres kaffe og kage til de fremmødte, og det er ganske gratis. Alt dette foregår på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup, 4733 Tappernøje lørdag den 8. november fra kl. 13.00 – 17.00. Vi glæder os til at se så mange som muligt.

VI SES!