Torsdag den 3. april 2014 kl. 19.00 på

Korskilde Bibliotek, Korskildevej 2 A, Brøderup

fortæller forfatter og historiker Erik Ingemann Sørensen om 1864. Slaget ved Dybbøl fik konsekvenser for hele Danmark, også for Sydsjælland. Den 18. april kan Danmark markere 150-års dagen for det afgørende slag i 1864. Det var et slag og en krig, der havde stor betydning for Danmark som nation. Derfor har Fladså Arkiv og Lokalhistorisk Forening i Fladså i samarbejde med Korskilde Bibliotek inviteret Erik Ingemann Sørensen til at fortælle om slaget.

Forfatter og historiker Erik Ingemann Sørensen udgav i 2013 bogen ”1864 – En guide i krigens fodspor”, der er en slags turguide til et stykke afgørende dansk historie. Bogen viser, hvordan der så og ser ud, eksempelvis ved Kongshøj, Dannevirke, Dybbøl og Als. Og læseren inviteres op af lænestolen for selv at opleve, hvordan det er at stå midt i historien – der hvor landmandssønnen fra Mols engang for mange år siden sloges vildt og brutalt med bagersvenden fra Berlin. Mød op til en spændende aften. Der er gratis adgang.