Mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i

Kantinen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup

Mandag d. 10. marts 2014 kl. 19.00 holder Lokalhistorisk Forening i Fladså generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. Efter generalforsamlingen fortæller lokalhistoriker Ole Pilegaard Hansen om Den gule Gård på Blangslev Mark (Mogenstrup). Sted: Korskildeskolens kantine. Der serveres kaffe. Øl og vand kan købes.