Lørdag d. 11. november 2023 kl. 10.00 - 15.00

i aulaen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup

Sædvanen tro holder vi Arkivernes Dag i begyndelsen af november. Årets udstilling, der har temaet "De gode gamle sognekommuner", er lavet i samarbejde mellem Fladså Arkiv og Lokalhistorisk Forening i Fladså.

Arrangementet afvikles lørdag den 11. november 2023 i tidsrummet 10.00 - 15.00. I år vil vi bl.a. fortælle om sognerådene i Everdrup, Snesere, Hammer, Vejlø-Vester Egesborg og Næstelsø Mogenstrup kommuner. Hvad lavede sognerådene, hvem sad i sognerådene. Der vil også være noget om fattigvæsenet, sygekasser, veje, sluser og skoler.

Vi udstiller også en del af de mange plakater, som arkivet råder over.

Der bliver desuden lagt aviser og andet læsestof frem, som alle kan læse i.

Har man spørgsmål vedrørende slægtsforskning/ejendomshistorie (tingbøger), har vi også stor viden indenfor dette.

Arkivet er som altid vært ved en kop kaffe og lagkage – og det er ganske gratis.