Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.00

I aulaen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup

holder Lokalhistorisk Forening i Fladså generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil der være fortællinger fra lokalområdet og måske også blive vist billeder. Alle er velkomne til at deltage, men det er naturligvis kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til generalforsamlingen.

I løbet af aftenen bliver der en pause, hvor der serveres kaffe/te og kage. Mød op til en spændende aften i kantinen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup, mandag d. 21. marts kl. 19.00.