Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening i Fladså, var fastsat til mandag d. 15. marts 2021 kl. 19.00. Vi kan allerede på nuværende tidspunkt se, at det ikke kan lade sig gøre p. g. a. forsamlingsloftet. Bestyrelsen kan med de nuværende restriktioner tidligst mødes efter d. 28. februar, og generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel. Vi bliver derfor nødt til at vente til senere på året, hvor der forhåbentlig er færre coronarestriktioner.