Redaktionen af medlemsbladet "Vildtbanen" meddeler, at årets første nummer bliver forsinket p. g. a. tekniske udfordringer. Arkivets kopimaskine venter på tekniker.