Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening i Fladså, der skulle have været afholdt mandag d. 16. marts 2020 kl. 19.00 er

UDSAT INDTIL VIDERE

for at forebygge spredning af coronavirus, i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statsministeriet.