Lørdag den 9. november 2019 kl. 10.00 – 15.00

Aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup

Faktura fra cigarmager Ernst PedersenSædvanen tro holder vi Arkivernes Dag i begyndelsen af november. Årets udstilling er lavet i samarbejde mellem Fladså Arkiv og Lokalhistorisk Forening i Fladså.

Temaet i år er gamle håndværk og firmaer, som ikke længere eksisterer. Materiale eller billeder, som kan bruges i vores udstilling, modtages gerne. Det kunne f. eks. være vedr. Lov Møbellager, Lovgaragen, Snesere Teglværk eller foder- og redekasser fra Erling Pedersen i Hammer.

Vi vil lægge nogle af vores gamle aviser frem, og der er mulighed for at købe gamle medlemstryk og bøger.

Der vil også være mulighed for at aflevere arkivalier og billeder, der kan have vore efterkommeres interesse. Det kan være foreningsprotokoller, personarkiver, historier o. lign. Hvis du er i tvivl, om det har interesse, er arkivets medarbejdere behjælpelige med sorteringen.

Der serveres kaffe og lagkage til de fremmødte

– og det er ganske gratis.