Torsdag d. 7. februar kl. 19.00 kommer fhv. forstander Jens Hallqvist og fortæller om Sydsjællands Landbrugsskole. Sted: Multisalen på Korskilde Bibliotek. Entre: 25 kr. - gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening i Fladså. Øl og vand kan købes.

Som udgangspunkt vil Jens Hallqvist forholde sig til sin tid som forstander på Sydsjællands Landbrugsskole, indtil den lukkede ned, og opstod som Lundby Efterskole. Jens Hallqvist har sin grundlæggende uddannelse fra Den kgl. Veterinære Landbohøjskole som Cand. agro. Derfor er det det grønne landbrug, som har haft hans opmærksomhed. I sin fritid har Jens Hallqvist ikke siddet stille. Specielt har historiske emner en stor plads i hans hjerte. I mange år har han været formand for Historisk Samfund for Præstø Amt, og hans seneste tillidshverv er som kasserer i Foreningen Svend Gønge. Men det er som tidligere forstander, at vi får glæde af Jens Hallqvist’s store gave som foredragsholder.

Mød op til en spændende aften i multisalen på Korskilde Bibliotek (Korskildeskolen), Korskildevej 2 A, Brøderup, torsdag d. 7. februar kl. 19.00. Medbring endelig en kær nabo.