Kontingent for medlemskab af Lokalhistorisk Forening i Fladså bedes indbetalt i februar 2020. 

Kontingentet på 100 kr. kan indbetales til vores konto i Nordea Bank: Reg. nr. 2510, konto nr. 45 95 61 42 31, eller du kan betale til et af bestyrelsesmedlemmerne eller en af Fladså Arkivs medarbejdere, enten i Arkivet eller når du møder dem andre steder.